dilluns, 11 de maig de 2009

CONTEMPORANICA 09 A CAL MASSÓ

Audicions de música contemporànea organitzades per
JUANDESAFINADO I EL CENTRE D'ART CAL MASSÓ.